EBC Brake shoe set Y532

(Y532)

Er på lager

316,49 kr. inkl. moms

Detaljer om produktet

EBC brake shoe set Y532

Yamaha YFM250BT/BVBruin 05-06
Yamaha YFM250BW/BX/BYBigBear 07-10
Yamaha YFM350ANS/ANT/ANVBruin2x4 04-06
Yamaha YFM350FAS/FAT/FAVBruin4x4 04-06
Yamaha YFM350FWAGrizzly4WD 04-14
Yamaha YFM350GW/GX/GY/GZGrizzly-2WD 08-10
Yamaha YFM350XV/XW/XX/XY2WD-Wolverine 06-09
Yamaha YFM400ARKodiak(5VH3/4) 03
Yamaha - rear kevlar brake YFM 250 BT/BV Bruin 05-06
Yamaha - rear kevlar brake YFM 250 BW/BX/BY Big Bear 07-09
Yamaha - rear kevlar brake YFM 350 ANS/ANT/ANV Bruin 2x4 04-06
Yamaha - rear kevlar brake YFM 350 FAS/FAT/FAV Bruin 4x4 04-06
Yamaha - rear kevlar brake YFM 350 FGW/FGX Grizzly 07-08
Yamaha - rear kevlar brake YFM 350 FGW/FGX/FGY 4x4 Grizzly 07-09
Yamaha - rear kevlar brake YFM 350 XV/XW/XX/XY 2WD - Wolverine 06-09
Yamaha - rear kevlar brake YFM250BT/BVBruin 05-06
Yamaha - rear kevlar brake YFM250BW/BX/BYBigBear 07-09
Yamaha - rear kevlar brake YFM350ANS/ANT/ANVBruin2x4 04-06
Yamaha - rear kevlar brake YFM350FAS/FAT/FAVBruin4x4 04-06
Yamaha - rear kevlar brake YFM350FGW/FGX/FGY4x4Grizzly 07-09
Yamaha - rear kevlar brake YFM350FGW/FGXGrizzly 07-08
Yamaha - rear kevlar brake YFM350XV->XY2WD-Wolverine 06-09
Se flere Se færre