EBC Brake shoe set Y519

(Y519)

Er på lager

110,68 kr. inkl. moms

Detaljer om produktet

EBC brake shoe set Y519

Yamaha CA50Salient 83-85
Yamaha CG50Jog 88-92
Yamaha CY50Jog-in 91-95
Yamaha EC-03(ElectricBike) 11-15
Yamaha LC50MBop 80
Yamaha MS50 85-86
Yamaha SA50M/MEPassola 80-84
Yamaha YJ50R(5AU1-3)Vino 98-
Yamaha YV50(5BM2)JogSpaceInnovation 97-
Yamaha - front kevlar brake CY 50 Jog-in 91-95
Yamaha - front kevlar brake CY50Jog-in 91-95
Yamaha - front kevlar brake FS1 50 2 gear (DK) Alle
Yamaha - front kevlar brake FS1502gear(DK) Alle
Yamaha - front kevlar brake Jog 50 Space Innovation 97>
Yamaha - front kevlar brake Jog50SpaceInnovation 97>
Yamaha - front kevlar brake PW 80 93-02
Yamaha - front kevlar brake PW80 93-02
Yamaha - front kevlar brake SG 50 Sting (DK) Alle
Yamaha - front kevlar brake SG50Sting(DK) Alle
Yamaha - rear kevlar brake --!!-- --!!--
Yamaha - rear kevlar brake CG 50 Jog 88-92
Yamaha - rear kevlar brake CG50Jog 88-92
Yamaha - rear kevlar brake FS1 50 2 gear (DK) Alle
Yamaha - rear kevlar brake FS1502gear(DK) Alle
Yamaha - rear kevlar brake SG 50 Sting (DK) Alle
Yamaha - rear kevlar brake SG50Sting(DK) Alle
Se flere Se færre